Ks杀戮时刻:3100对3000的超神Lion

  • 更新时间:2012-12-12
  • 推荐玩家:Ksssssss
  • 文件大小:98.5MB
  • 人气指数:
  • 17173 Dota视频站

视频简介:

【KsDotA杀戮时刻】3100对3000的超神Lion

Dota视频-近卫军团力量英雄 Sentinel Strength
Dota视频-天灾军团力量英雄 Scourge Strength