Ks杀戮时刻:4v5逆风飞翔的励志Lion

  • 更新时间:2013-01-06
  • 推荐玩家:Ks
  • 文件大小:481.8MB
  • 人气指数:
  • 17173 Dota视频站

视频简介:

Ks杀戮时刻:4v5逆风飞翔的励志Lion

Dota视频-近卫军团力量英雄 Sentinel Strength
Dota视频-天灾军团力量英雄 Scourge Strength