[COMICAT] 20130824 SDGO Gameplay Daum_239628
[文件类型]: 游戏视频
[文件大小]: 32.9MB
[推荐玩家]: comicatas
[添加时间]: 2013-08-29
17173视频中心观看更多游戏视频[进入视频中心]

视频简介:

[COMICAT] 20130824 SDGO Gameplay Daum_239628

更多视频
·游戏名称: SD敢达OL
·游戏类型: 在线3D动作射击
·游戏状态: 12月18日公测
·研发公司: BANDAI KOREA
·运营公司: 久游网
·官方网站: 点击进入
·视频编辑: 皮卡秀